دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مکانیک و هوا و فضا
خلاصه تجربیات

مقالات ارائه شده در کنفرانس ها

رضا آقائی طوق- ابوالقاسم مسگرپور طوسی- محمدجواد منتظری, ارديبهشت 1391 دانشگاه شيراز, بهینه‌سازی یک بعدی پذیرش جزیی توربین ضربه‌ای سوپرسانیک با استفاده از الگوریتم ژنتیک, كنفرانس مهندسی مکانيک,

رضا آقائی طوق- ابوالقاسم مسگرپور طوسی, ارديبهشت 1391 دانشگاه علم و صنعت, بهینه‌سازی پذیرش جزیی توربین سوپرسانیک با استفاده از الگوریتم ژنتیک و دینامیک سیال محاسباتی سه‌بعدی, كنفرانس تخصصي توربين‌هاي گازی,

رضا آقائی طوق- ابوالقاسم مسگرپور طوسی- محمدجواد منتظری, اسفند 1390 دانشگاه علوم و فنون شهيد ستاري, بررسی و تحلیل عددی سه بعدی حالت گذرای توربین فراصوت ضربه‌ای یک ماهواره‌بر خاص, کنفرانس هوافضا,

رضا آقائی طوق- ابوالقاسم مسگرپور طوسی- محمدجواد منتظری, آبان 1390 تهران, تحلیل عددی سه بعدی وابسته به زمان توربین ضربه‌ای فراصوت یک ماهواره‌بر, كنفرانس تخصصي سامانه‌هاي ماهواره‌بر,

محسن بختیاری- رضا آقائی طوق, اسفند 1389 دانشگاه تربيت مدرس, آنالیز حساسیت یک سامانه کنترلی موتور سوخت مایع سیکل, کنفرانس هوافضا,

داود رمش- رضا آقائی طوق- ابوالقاسم مسگرپور طوسی, اسفند 1389 دانشگاه تربيت مدرس, ارایه‌ی محاسبات دینامیک ـ گازی توربین عکس‌العملی یک موتور سوخت مایع سیکل بسته‌ی سرمازا و صحه‌گذاری الگوریتم محاسبات با داده‌های موجود از یک نمونه توربین, کنفرانس هوافضا,

رضا آقائی طوق- ابوالقاسم مسگرپور طوسی, اسفند 1389 دانشگاه تربيت مدرس, بهبود عملکرد پروانه‌ی کمپرسور گریزازمرکز میکروتوربین گاز, کنفرانس هوافضا,

داود رمش- رضا آقائی طوق, ارديبهشت 1388 دانشگاه تهران, بررسی حساسیت پارامترهای سیستمی یک موتور سوخت مایع نسبت به تغییر قطر گلوگاه نازل توربین,

رضا آقائی طوق- داود رمش, ارديبهشت 1388 دانشگاه تهران, آنالیز حساسیت توربین سوپرسونیک یک موتور سوخت مایع خاص نسبت به فاکتورهای هندسی و ترمودینامیکی, كنفرانس مهندسي مكانيك,

رضا آقائی طوق- ابوالقاسم مسگرپور طوسی- داود رمش, ارديبهشت 1388 دانشگاه تهران, طراحی استند تست توربین موتورهای سوخت مایع با روش تشابه دینامیک گازی (گاز آزمایشی هوا), كنفرانس مهندسي مكانيك,

داود رمش- رضا آقائی طوق- ابوالقاسم مسگرپور طوسی, اسفند 1387 - شاهين شهر، دانشگاه صنعتی مالک اشتر, مدل‌سازی دینامیک گازی عملکرد یک نمونه‌ توربینِ گازی, کنفرانس هوافضا,

رضا آقائی طوق- داود رمش, اسفند 1387 شاهين شهر، دانشگاه صنعتی مالک اشتر, بررسی حساسیت پارامترهای عملکردی توربین یک موتور سوخت مایع نسبت به فاکتورهای هندسی توربین, کنفرانس هوافضا,

رضا آقائی طوق- ابوالقاسم مسگرپور طوسی- داود رمش, اسفند 1387 - شاهين شهر، دانشگاه صنعتی مالک اشتر, طراحی تستر توربین موتورهای سوخت مایع حامل ماهواره با روش تشابه دینامیک گازی, کنفرانس هوافضا,

رضا آقائی طوق, پائيز 1386 دانشگاه علم و صنعت, رویکرد جدید نظام آموزش مهندسی برای هدایت اکتشافات و نوآوری‌های صنعتی در قرن 21, كنفرانس صنعت، دانشجو و توسعه‌ي پايدار,

رضا آقائی طوق- ابوالقاسم مسگرپور طوسی, اسفند 1386 دانشگاه صنعتی شريف, تحلیل عددی یک پره‌ی ضربه‌ای لبه تیز با بکارگیری مدلهای توربولانس متفاوت, کنفرانس هوافضا,

رضا آقائی طوق- ابوالقاسم مسگرپور طوسی, ارديبهشت 1386 دانشگاه صنعتی امير کبير, بررسی مدلهای مختلف توربولانس در تحلیل CFD جریان تراکم‌پذیر در توربوماشین‌های شعاعی, کنفرانس مکانيک,

رضا آقائی طوق- ابوالقاسم مسگرپور طوسی, اسفند 1385 دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی, طراحی یک بعدی و تحلیل عددی (CFD) سه بعدی جریان کمپرسور گریز از مرکز برای یک میکروتوربین گاز, کنفرانس هوافضا,

رضا آقائی طوق- ابوالقاسم مسگرپور طوسی, زمستان 2005 چناي هند, 1-D Design and 3-D CFD Numerical Analysis of the Flow Field in Centrifugal Turbo machines, ICCES05,

رضا آقائی طوق- ابوالقاسم مسگرپور طوسی, زمستان 2007 ميامي آمريکا, Comparison of Turbulent Methods in CFD Analysis of Compressible Flows in Radial Turbo machines, ICCES07,

رضا آقائی طوق- ابوالقاسم مسگرپور طوسی, تابستان 2007 پراگ جمهوري چک, Comparison of Turbulent Methods in CFD Analysis of Radial Turbomachines Using Two and Seven Equation Turbulent Models, CMEM2007,

رضا آقائی طوق- ابوالقاسم مسگرپور طوسی, تابستان 2007, Numerical Simulation of a Sharp Impulse Blade Using Different Turbulence models, CISE07,

ابوالقاسم مسگرپور طوسی- جبار غفاری- مسعود برومند, زمستان 2010 لاس وگاس آمريکا, Improving of the micro-turbine's centrifugal impeller performance by changing the blade angles, ICCES10,

مقالات چاپ شده در نشریات

رضا آقائی طوق- ابوالقاسم مسگرپور طوسی, 24 02 1392, بررسی تجربی و عددی آثار پذیرش جزئی بر توزیع جریان در فضای محوری توربین فراصوت, مجله علوم كاربردي و محاسباتي در مكانيك,

رضا آقائی طوق- ابوالقاسم مسگرپور طوسی- جبار غفاری- مسعود برومند, 08 02 تابستان 1391, بررسی عددی تأثیر زوایای پره بر روی عملکرد پروانه گریز از مرکز, مجله مکانيک هوافضا,

رضا آقائی طوق- ابوالقاسم مسگرپور طوسی- مسعود برومند, 22 01 بهار 1389, مطالعه‌ی جریان در توربین فراصوت یک ماهواره‌بر خاص و بررسی تأثیر تغییر هندسی لبه‌های پره‌ها بر عملکرد توربین, مجله علوم كاربردي و محاسباتي در مكانيك,

Reza Aghaei tog and A. Mesgharpoor Tousi, 01 02 2015, Experimental and Numerical Investigation of Design Optimization of a Partial Admitted Supersonic Turbine, Journal of Propulsion and Power Research,

Reza Aghaei tog and A. Mesgharpoor Tousi, 87 03 2015, An Empirical Model for Partially Admitted Turbine Efficiency, Aircraft Engineering and Aerospace Technology,

Reza Aghaei tog and A. Mesgharpoor Tousi, Flow Pattern Improvement in Nozzle-Rotor Axial Gap in Impulse Turbine, Aircraft Engineering and Aerospace Technology,

Reza Aghaei tog and A. Mesgharpoor Tousi, 80 06 May/June 2008, Comparison of turbulence Methods in CFD Analysis of Compressible Flows in Radial Turbomachines, Aircraft Engineering and Aerospace Technology,

Reza Aghaei tog and A. Mesgharpoor Tousi, 79 02 March/April 2007, Design and CFD Analysis of Centrifugal Compressor for a Microgasturbine, Aircraft Engineering and Aerospace Technology,

کتب

موضوعات تدریس تخصصی

طرح پژوهشی پایان یافته

پایان نامه های دفاع شده

- رضا آقایی طوق, بهینه سازی پذیرش جزیی در توربین های فراصوت,

- رضا آقایی طوق, ارایه روشی تلفیقی در طراحی کمپرسورهای گریز از مرکز برای میکروتوربین گاز,

فعالیت های اجرایی گذشته - جوایز و تقدیر نامه ها

عضویت در هیات تحریریه مجلات علمی و پژوهشی

زمینه های تدریس

رضا آقائی طوق

رضا آقائی طوق

محل خدمت:   دانشکده مکانیک و هوا و فضا

مرتبه علمی : استادیار

^