دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مکانیک و هوا و فضا
ایده های نو

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه و پیشنهاد طرح تحقیقاتی برای دانشجویان

1 - پروژه‌هایی در زمینه موتورهای درون‌چاهی برای مقاطع مختلف آماده تعریف است., رضا آقایی طوق و ...,

2 - پروژه‌هایی در زمینه میکروتوربین‌های گاز (در مقیاس‌های ریز برای میکروموتورها) در مقاطع مختلف آماده تعریف است., رضا آقایی طوق و ...,

3 - بهبود عملکرد توربوماشینی مولد گاز یک موتور جت خاص...., رضا آقائی طوق,

4 - بهبود چرخه ترمودینامیک موتور توربوفن خاص....., رضا آقائی طوق,

5 - بررسی تأثیر توزیع ضخامت پره‌های استاتور بر توزیع جریان ....., رضا آقایی طوق,

رضا آقائی طوق

محل خدمت:   دانشکده مکانیک و هوا و فضا

مرتبه علمی : استادیار

^